Betingelser

Salgsvilkår pr. januar 2014

 • Alle priser i denne er eksklusiv mva. Autoglass tar forbehold om prisendringer uten forvarsel.
 • Bestilling av varer for sending bør skje senest innen kl. 14.00 den dagen varene skal sendes. Dette gjelder også ved bestilling via vår nettbutikk.
 • Vi fraskriver oss ansvar for mulige feil i søk med bilens registreringsnr., da denne databasen er levert av en tredjeparts leverandør.
 • Levering av lagerførte varer skjer omgående fra våre lager i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger. Ved levering av ikke-lagerførte varer foregår dette etter nærmere avtale.
 • Ved mottagelse av varer skal kartongen/-e alltid åpnes, og varene besiktiges, sammen med sjåføren/transportøren. Det er viktig å kontrollere om det er skade på emballasjen, om Tiltwatch er montert på kartongen, og om denne er RØD. Dersom det foreligger brekkasje og/eller annen skade på varene skal dette meldes fra om til Autoglass AS avd. Midtun – Bergen. Bruk følgende fremgangsmåte:
 1. Besikt skaden sammen med sjåfør/transportør.
 2. Se etter skade på emballasjen, om Tiltwatch er montert på kartongen, og om denne er RØD.
 3. Få underskrift av sjåfør på utleveringsseddelen, der det også skal presiseres antall, samt hvilke artikler som er skadet.
 4. Ta deretter kontakt med vårt hovedkontor i Bergen på tlf. 55 52 53 00.

NB! Det er viktig å presisere at brekkasje under transport skal meldes fra om umiddelbart. Våre transportører gir ikke erstatning dersom dette ikke overholdes. Denne regel fravikes ikke!

 • Ved retur av varer skal Autoglass alltid kontaktes før avsendelse. Dette for å sikre den mest egnede transportmåte ved retur, og dermed unngå ekstra transportkostnader.

Som hovedregel skal BRING benyttes ved retur av varer. Autoglass bestiller alltid henting av retur. Ved returer som er over et år, utbetales ikke kreditert beløp. Dette må anvendes ved kjøp.

Viktige presiseringer

 • Alle priser i denne prislisten er eks. mva.
 • Retur av varer skal kun foregå etter avtale med Autoglass avd. Bergen.
 • Alle returvarer skal være nøye merket med varenummer. Umerkede varer krediteres ikke. Returvarer må pakkes forsvarlig.
 • Ved mottakelse av varer skal kartongen/-e alltid åpnes og innhold besiktiges/kontrolleres med sjåfør tilstede. Utleveringsseddel skal ikke signeres før dette har blitt gjort.
 • Ved skade på innhold skal sjåføren signere utleveringsseddelen, med anmerkning om skade. Antall og varenummer skal føres opp.
 • Ved skade på innhold skal Autoglass alltid kontaktes umiddelbart.
 • Autoglass tar forbehold om prisendringer i den perioden katalogen gjelder.
 • Hos Autoglass kan du bestille varer på forskjellige måter:

Pr telefon til vårt Call – Senter: 55 52 53 00.
Pr e-post til: post@auto-glass.no.
Via vår Webshop på www.auto-glass.no.

Kontakt oss

Hovedkontor: Tlf. 55 52 53 00

Veibeskrivelse

Oslo: Tlf. 21 37 83 90

Avdelingsoversikt

Pakkesporing

Alle kunder får automatisk e-post om pakkesporing. Dersom du ikke får dette, har vi registrert feil e-post adresse. Kontakt: post@auto-glass.no for oppdatering av e-post adresse.